Begeleiding bij samenwerkingsproblemen

Er spelen samenwerkingsproblemen binnen de school. Als schoolleider ervaar je dit aan den lijve, je neemt dagelijks de gevolgen ervan waar of het blijkt uit een cultuur- of tevredenheidsonderzoek. Wat te doen? Teambegeleiding biedt dan uitkomst. Rolf Boertien ontwerpt, in overleg met de schoolleider  en/of het managementteam, een resultaatgerichte aanpak, die is gebaseerd op ‘uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken’.

Teambegeleiding is een manier om te komen tot betere onderlinge verhoudingen binnen een team. Door de groei van vertrouwen in elkaar en de kennis en erkenning van elkaars kwaliteiten zal de samenwerking verbeteren. De combinatie met een aantal duidelijke en controleerbare afspraken helpt een effectieve samenwerking te borgen. Hierbij is het essentieel dat de deelnemers eigen verantwoordelijkheid (gaan) nemen.  Het gaat om ‘mijn eigen rol en keuzes binnen mijn eigen communicatie’, ‘mijn persoonlijke attitude t.a.v. onze samenwerkingsproblemen’ en ‘mijn persoonlijk handelen in het licht van onze gezamenlijke opdracht’.

Het programma, dat uiteraard op maat met de opdrachtgever afgestemd wordt,  is gericht op de aanpak van zowel de gezamenlijke als de individuele  samenwerkingsproblemen en conflicten.

Hieronder enkele mogelijke programmaonderdelen:

 • bezinning op persoonlijk en gemeenschappelijk veiligheidsgevoel
 • bezinning op samenwerken en samenwerkingsproblemen
 • kennismaking met en toepassing van directe feedback
 • zelfreflectie
 • omgaan met ‘de wandelgangen’
 • omgaan met emoties en meningsverschillen
 • benoemen van beelden over elkaar en interpretatie hiervan
 • in kaart brengen van persoonlijke kernkwaliteiten en uitdagingen
 • in kaart brengen van persoonlijke kernkwaliteiten en uitdagingen van de school
 • bepalen ‘wat is onze kracht’
 • bepalen ‘wat kan ik daar in betekenen’
 • opstellen persoonlijk communicatieplan

 Als de samenwerking weer geoptimaliseerd is, kan deze uitgebouwd  worden via o.a. intervisie, collegiale consultatie en werken volgens ‘agile scrum’. Rolf Boertien kan ook hierbij een passend aanbod verzorgen.