Over Rolf

Rolf Boertien coacht individuele directeuren en leerkrachten, onderzoekt teamprocessen, begeleidt schoolteams bij samenwerkingspoblemen, begeleidt besturen bij kwaliteitsvraagstukken en is kerndocent bij de schoolleidersopleiding van Onderwijs Maak Je Samen.

Aanbod

Begeleiding bij samenwerkingsproblemen

Er spelen samenwerkingsproblemen binnen de school. Als schoolleider ervaar je dit aan den lijve, je neemt dagelijks de gevolgen ervan waar of het blijkt uit een cultuur- of tevredenheidsonderzoek. Wat te doen? Teambegeleiding biedt dan uitkomst. Rolf Boertien ontwerpt, in overleg met de schoolleider  en/of het managementteam, een resultaatgerichte aanpak, die is gebaseerd op ‘uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken’.

Diagnose-instrument SORES

(School Onderzoeks Rapport Effectief Samenwerken)

Als bestuurder kunt u te maken krijgen met scholen waar “iets speelt”: teamleden onderling, teamleden en directeur, de school en ouders………..
U krijgt er geen vat op en u wilt weten wat er aan de hand is.  Om dat in beeld te krijgen is het diagnose-instrument ‘SORES’: ‘School Onderzoeks Rapport Effectief Samenwerken’ ontwikkeld. Dit instrument onderzoekt de school en de mensen die daarin werken vanuit meerdere perspectieven.

SRPO gecertificeerde schoolleidersopleiding

De komende tien jaar verlaat meer dan 40 procent van de huidige directeuren het basisonderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders, die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

Rolf Boertien is associé van Onderwijs Maak Je Samen en als kerndocent verbonden aan de opleiding Toekomst Bewust Schoolleider.

Coaching leerkracht

Luisteren, vragen stellen, meedenken, doorvragen, spiegelen en als het nodig is: confronteren. Dat is de manier waarop Rolf Boertien het proces van coaching benadert. De coach is verantwoordelijk voor de structuur, de coachee is verantwoordelijk voor het eigen leerproces. Naast praktijkgerichte coaching (bijv. klassenmanagement, consequent handelen, directe instructie) is Rolf Boertien ook ervaren in persoonlijke coaching (persoonlijke drijfveren, duurzame inzetbaarheid). Door zijn jarenlange ervaring als groepsleerkracht weet hij vanuit de praktijk te denken en de juiste vragen te stellen.

Coaching schoolleider

Het vak van schoolleider is veelzijdig. Heeft een middelgroot bedrijf voor elk aspect van de organisatie een aparte medewerker, als schoolleider sta je er mooi alleen voor! Je bent in de volle breedte verantwoordelijk voor strategisch management,  kwaliteitszorg, personeelsbeleid, financieel beleid, communicatie en leren en innoveren. Rolf Boertien, al jarenlang betrokken als kerndocent van de Schoolleidersopleiding Primair Onderwijs, coacht (startende) schoolleiders in de veelheid van hun taken en gaat met de coachee op zoek naar verbanden en structuren.

Regie op onderwijskwaliteit

Ieder schoolbestuur formuleert, in samenspraak met de scho(o)l(en), een eigen definitie van kwaliteit. Het bestuur dient te weten of het onderwijs op de scholen aan de eigen ambities voldoet en dient volgens een vaste kwaliteitscyclus te onderzoeken wat beter kán en wat beter móet.

Echt Wel! Een teambrede aanpak van gedragsproblemen.

Als je leerkrachten te maken hebben met kinderen die forse gedragsproblemen vertonen,  dan kunnen ze daar soms behoorlijk moedeloos van worden. Ze hebben al van alles geprobeerd: ‘goede afspraken’ ‘beloningsprogramma’s’, ‘straf’.  Niets lijkt te werken en je hoort de collega’s zeggen: Kán ik er wel iets aan doen? Het antwoord is: Ja, Echt Wel!

Partners