Over Rolf

Rolf Boertien coacht individuele directeuren en leerkrachten, onderzoekt teamprocessen, begeleidt schoolteams bij samenwerkingspoblemen, begeleidt besturen bij kwaliteitsvraagstukken en is kerndocent bij de schoolleidersopleiding van Onderwijs Maak Je Samen.

Rolf Boertien is een ervaren procesbegeleider, coach en onderzoeker in het Primair Onderwijs. Binnen schoolteams onderzoekt hij samenwerkingsculturen en verzorgt op basis hiervan cultuurinterventies. Hij coacht directeuren, IB’ers en managementteams. Daarnaast coacht hij individuele leerkrachten bij het verbeteren van hun persoonlijke kwaliteit in de klas en bij vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

 Rolf Boertien heeft zijn wortels in het basisonderwijs, waar hij zo’n zeventien jaar op verschillende scholen en posities werkte. Na zijn studie Onderwijskunde aan de universiteit van Leiden, maakte hij de overstap naar de onderwijsbegeleiding, waar hij voor verschillende organisaties werkte. In 2011 startte hij zijn eigen bedrijf ‘Rolf Boertien Coaching & Begeleiding’.

Naast zijn werk op de scholen heeft hij ruime ervaring als ontwikkelaar en uitvoerend kerndocent bij verschillende opleidingsinstituten. Als associé van Onderwijs Maak Je Samen verzorgt hij samen met de collega’s van OMJS de opleiding ‘Toekomst Bewust Schoolleider’ en de opleiding ‘Veranderkrachtige leraar’. Daarnaast is hij actief binnen het programma van de herregistratiemodules voor schoolleiders.

De resultaatgerichte aanpak van Rolf Boertien doet een groot beroep op het zelfreflecterend vermogen en het persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel.  

Relaties waarderen zijn gedegen, soms confronterende, maar eveneens invoelende aanpak, die samen te vatten is in de uitspraak: ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt!’