Coaching Leerkracht

Luisteren, vragen stellen, meedenken, doorvragen, spiegelen en als het nodig is: confronteren. Dat is de manier waarop Rolf Boertien het proces van coaching benadert. De coach is verantwoordelijk voor de structuur, de coachee is verantwoordelijk voor het eigen leerproces. Naast praktijkgerichte coaching (bijv. klassenmanagement, consequent handelen, directe instructie) is Rolf Boertien ook ervaren in persoonlijke coaching (persoonlijke drijfveren, duurzame inzetbaarheid). Door zijn jarenlange ervaring als groepsleerkracht weet hij vanuit de praktijk te denken en de juiste vragen te stellen.

Rolf Boertien maakt veelal gebruik van het NLP-coachingsmodel:

Wat is de huidige situatie?
Wat is de gewenste situatie?
Welke blokkades staan de gewenste situatie in de weg?
Welke hulpbronnen kun je inzetten om de gewenste situatie te bereiken?

Door deze vragen te stellen reflecteert de coachee optimaal op zichzelf en vergroot zij/hij het eigen probleemoplossende vermogen.

In sommige situaties neemt Rolf de rol in van sparringpartner. Op basis van kennis en ervaring in het onderwijs weet Rolf situaties goed in te schatten en kan hij betrokken meedenken om samen met de coachee tot praktische oplossingen te komen.  

Naast praktijkgerichte, functionele coaching is Rolf Boertien ook ervaren in persoonlijke coaching. Hierbij gaat het om wezenlijke vragen, zoals:
Is dit vak nog wel het vak dat ik wil blijven uitoefenen?
Ik merk dat ik verzuur, hoe hervind ik werkplezier?
Het wordt me allemaal te veel, hoe krijg ik m’n energie weer terug?
Ik worstel met de identiteit van mijn school, wat zegt het me nog?

Samen met de coachee gaat Rolf op zoek naar de persoonlijke kernwaarden en diepere drijfveren. Het gaat er om: Wat doet er voor jou écht toe?

 Zowel in de praktijkgerichte coaching als in de persoonlijke coaching zal Rolf de sessie afsluiten met de centrale vragen: 'Wat heb je geleerd en wat ga je daar concreet mee doen?'