Coaching schoolleider

Het vak van schoolleider is veelzijdig. Heeft een middelgroot bedrijf voor elk aspect van de organisatie een aparte medewerker, als schoolleider sta je er mooi alleen voor! Je bent in de volle breedte verantwoordelijk voor strategisch management,  kwaliteitszorg, personeelsbeleid, financieel beleid, communicatie en leren en innoveren. Rolf Boertien, al jarenlang betrokken als kerndocent van de Schoolleidersopleiding Primair Onderwijs, coacht (startende) schoolleiders in de veelheid van hun taken en gaat met de coachee op zoek naar verbanden en structuren. Uiteindelijk weet hij -met de coachee- de kern te raken: vanuit visie op goed onderwijs moeten alle werkzaamheden van de schoolleider gericht zijn op een professionele organisatie, waar zij/hij delegeert waar het kan en stuurt waar het moet. Met het uiteindelijke resultaat: het welbevinden en leerrendement van elke leerling. De coaching vindt plaats op de school; een wandeling in de omgeving kan echter ook verrassende resultaten opleveren!

Een greep uit de mogelijke coachingsonderwerpen:

 • Leiderschap en visie:
  - Welke kennis, vaardigheden en attitude heb ik nodig om mijn leiderschap verder uit te bouwen?
  - Tijd is prioriteit, maar wat is dan belangrijk en wat is urgent?
  - Hoe kan ik mij slim verantwoorden over de kwaliteit die we leveren?
  - De waarom-vraag: waarom doe ik zoals ik doe, en waarom is mijn school zoals die is?
  - Wat blokkeert mij en wat helpt mij effectief te denken en te handelen?
  - Hoe verdeel ik taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het managementteam?
  - Hoe zorg ik dat deze afspraken in de praktijk consequent worden nageleefd?
  - De kunst van het knopen doorhakken en ernaar handelen
   
 • Aansturen van professionals:
  - Loslaten waar het kan, sturen waar het moet! (En waar blijft mijn controle?)
  - Hoe stimuleer ik een lerende attitude bij mijn team?
   
 • Effectief communiceren:
  - Eerst begrijpen, dan begrepen worden
  - Uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken
  - Oordeelloos luisteren en de kunst van het vragen stellen
  - Transparantie en een open dialoog
  - Betrokken ouders vind ik een ‘must’. Hoe krijg ik ze betrokken en wat kan mijn team daarin betekenen?