Regie op onderwijskwaliteit

Ieder schoolbestuur formuleert, in samenspraak met de scho(o)l(en), een eigen definitie van kwaliteit. Het bestuur dient te weten of het onderwijs op de scholen aan de eigen ambities voldoet en dient volgens een vaste kwaliteitscyclus te onderzoeken wat beter kán en wat beter móet.

De onderwijsinspectie gaat aan de hand van 3 kwaliteitsindicatoren KA1: ambitie, KA2: cultuur en KA3: verantwoording, met het bestuur in gesprek.
Rolf Boertien biedt namens de PO-Raad het begeleidingstraject ‘Regie op onderwijskwaliteit’ aan dat besturen een spiegel voorhoudt, gericht op het concretiseren van de 3 kwaliteitsindicatoren.