Diagnose-instrument SORES

Als bestuurder kunt u te maken krijgen met scholen waar “iets speelt”: teamleden onderling, teamleden en directeur, de school en ouders………..

U krijgt er geen vat op en u wilt weten wat er aan de hand is.  Om dat in beeld te krijgen is het diagnose-instrument ‘SORES’: ‘School Onderzoeks Rapport Effectief Samenwerken’ ontwikkeld. Dit instrument onderzoekt de school en de mensen die daarin werken vanuit meerdere perspectieven.

 -        Gestart wordt met het afnemen van een digitale enquête. Hierin worden vanuit verschillende perspectieven vragen gesteld naar het persoonlijk welbevinden, gerelateerd aan de schoolsituatie.

-        Vervolgens wordt met iedere medewerker een diepte-interview gehouden, dat gericht is op het kunnen plaatsen van de dilemma’s in de context van de school.

-        Op basis van de resultaten van de enquête en de persoonlijke toelichtingen van de teamleden stelt Rolf Boertien een geanonimiseerd rapport op.  Medewerkers zullen hun eigen inbreng hierin echter wel herkennen.

-        Het rapport sluit af met op de problematiek toegesneden aanbevelingen.

-        Tenslotte wordt het rapport op een interactieve wijze gepresenteerd, met als doel: probleemherkenning en probleemerkenning,  zodat er daadwerkelijk aan de problematiek gewerkt kan gaan worden.

 

Werkwijze in het kort:

- Anonieme individuele vragenlijst
- Individuele diepte-interviews
- Rapportage met adviezen voor de aanpak
- Bespreking rapportage met het team
- Probleemherkenning en – erkenning = de basis voor een start van de aanpak.